Møl eller melorme på køkkenet

Vi har dyr i vores mad

Hvis I har møl eller melorme på jeres køkkener, skal I følge disse råd.

* I SKAL smide mel, gryn, pasta, korn, nødder, mandler, chokolade, chiafrø, gojibær etc. ud, med mindre det er lukket i tætte beholdere (SKAL SMIDES I POSE FØR DET KOMMER I SKAKTEN).
* Støvsuge alle skabe grundigt.
* Rense med rodalon.
* Sprøjte med insektmiddel (kan købes i dit lokale byggemarked), i skabe og i alle revner (ved liste på gulv og loft)
* Alle nye madvarer skal opbevares i lukkede tætte beholdere.

Hvis de små dyr kommer igen efter kort tid, skal vi have en skadedyrsbekæmper ud og sprøjte jeres køkken.

MØL

Det tofarvede frømøl (Plodia interpunctella)

Det tofarvede frømøl (Plodia interpunctella) stammer vistnok oprindeligt fra Europa, men er nu udbredt over hele kloden. Det voksne møl er knap en centimeter langt. Forvingerne har en iøjnefaldende farve­teg­ning, idet deres forreste tredjedel er lysegrå, mens den øvrige del af dem er glinsende kobberrød. Larven er gulhvid med mørkebrunt hoved og er 12-13 mm lang, når den er fuldt udviklet.
Det tofarvede frømøl er især et alvorligt lagerskadedyr i de varmere dele af kloden. Det angriber fortrinsvis tørret frugt, nødder og mandler, men undertiden også korn og kornprodukter. Larverne kan desuden optræde som det, man populært kalder “orm” i chokolade.

Bekæmpelse i boliger

Dukker møllene op i en privat husholdning, viser det sig i de fleste tilfælde, at de stammer fra en pose mandler, nødder eller rosiner; men mel, gryn, fuglefrø, mysli og lignende er også oplagte muligheder. Er disse varer angrebet, skal de kasseres.
Efter grundig rengøring med støvsuger på de steder, hvor de angrebne madvarer har været opbevaret, kan man eventuelt sprøjte i revner og sprækker med et insektmiddel til bekæmpelse af krybende og kravlende insekter. Vær opmærksom på, at nogle insektmidler ikke må bruges på steder, hvor der opbevares eller forarbejdes fødevarer. På produktets etikette kan man læse, hvor insektmidlet må anvendes. Sprøjt også langs med lister i loftet, hvis der er mulighed for, at larver og møl kan gemme sig her. Da det er næsten umuligt at slå alle larver og pupper ihjel ved behandlingen, kan der i en længere periode blive ved med at dukke voksne møl op.
Det er derfor vigtigt fremover at opbevare sine fødevarer i tætte beholdere eller plastikposer, der er lukket tæt til. På den måde forebygger man, at et nyt angreb kan udvikle sig. Bliver der ved med at dukke møl op, og findes der ikke larver i nogen af fødevarerne, kan det skyldes, at der i køkkenet er et skjult arnested (f.eks. i en sokkel under køkkenskabet), hvor gryn, frø eller lignende har samlet sig i tidens løb.

Forebyggelse

Indkøbte fødevarer kan opbevares i lukkede beholdere eller plastikposer, så undgår man, at et eventuelt angreb af tofarvede frømøl spreder sig. Ting, der ikke bruges så ofte i madlavningen, bør jævnligt undersøges, så man hurtigt opdager, hvis der er larver i. Har man mistanke om, at der kan være skadedyr i de nyindkøbte madvarer, kan de placeres i fryseren 1-2 døgn ved ÷18oC.

Melmøllet (Ephestia kuehniella)

Melmøllet (Ephestia kuehniella) stammer sandsynligvis fra Tyrkiet, og herfra blev det ført til Amerika. I 1877 blev det for første gang konstateret i Europa i et parti amerikansk hvede. I dag er det udbredt over hele verden. I private husholdninger ser man sjældent melmøl. Har man møl i madvarene, drejer det sig oftest om tofarvet frømøl. Melmøl er derimod udbredt i møllerier, bagerier og virksomheder, hvor mel og andre mølleriprodukter opbevares.

Forebyggelse og bekæmpelse

Dukker melmøllene op i en privat husholdning, viser det sig næsten altid, at de stammer fra en pose mel eller gryn. I de fleste tilfælde findes der kun en enkelt larve og lidt spind, og som regel vil man ikke opleve yderligere problemer. Har angrebet været mere omfattende, vil larver og voksne møl ofte have spredt sig i køkkenet. Varer, der er stærkt angrebet, bør kasseres. Let beskadigede varer kan reddes ved gennemvarmning i en time ved 55oC eller ved et døgn i en dybfryser ved -18oC.

Vær opmærksom på, at selv om alle angrebne varer er smidt væk, kan der stadig sidde pupper gemt i revner og sprækker i skabe og skuffer. En grundig støvsugning i revner og sprækker kan afhjælpe mange problemer. For at undgå at undslupne larver udvikler sig til møl og på ny lægger æg i madvarerne, bør disse opbevares i tætsluttende beholdere. De voksne møl, der eventuelt flyver rundt i køkkenet, kan bekæmpes med en insektspray beregnet til brug mod flyvende insekter.

Melbillen

Melbillen (Tenebrio molitor) kaldes ofte også for melskrubbe. De voksne biller er ca. 1½ cm lange, mørkebrune eller næsten sorte og temmelig flade. Larverne, de såkaldte melorme, bliver ca. 2½ cm lange. De er trinde, gulligbrune og har en ret hård, blank oversflade.

Billerne lever 2-4 måneder, og hunnerne lægger i denne periode ca. 200 æg. Larverne kan leve i stivelsesholdige produkter, korn, mel-, gryn- og brødvarer, og larveudviklingen tager 6-12 måneder, idet varigheden afhænger af temperatur, fugtighed og næring. De trives bedst ved ca. 26oC.

Larven, der også kaldes for melorm holdes en del i kulturer, da de er et glimrende foder for bl.a. akvariefisk og terrariedyr. Når larverne er fuldt udviklede, forpupper de sig. Puppestadiet varer ca. 14 dage, så sprænges puppehuden, og den fuldt udviklede bille kommer frem. Hele udviklingen fra æg over larve og puppe til bille tager således omkring et år og i mange tilfælde mere. De fleste overvintrer som larver, forvandles til biller om sommeren og dør i løbet af efteråret.

Melorm

Melbiller findes hyppigt, hvor der opbevares korn, mel eller lignende varer, men larverne kan også tit findes i massevis i spurvereder. Her lever de af spildt foder og andet affald og har et godt gemmested i redematerialet.

Billerne klækker som omtalt om sommeren, især i juli måned. De flyver en del omkring i den varmeste tid og kan forvilde sig ind gennem åbentstående vinduer fra udklækningssteder i nærheden. Både biller og larver kan krybe langt omkring. De kommer tit fra fuglereder ind i skunkrum eller andre hulrum, og derfra kan de så komme videre til selve beboelsen via paneler eller rør- og ledningsgennemføringer.

Ses kun enkelte biller, har det ingen betydning, for de gør normalt ikke skade i beboelsesrum. Undtagelsesvis kan de dog beskadige tekstiler. Det gælder navnlig tøj, der er lagt til vask, idet de æder de snavsede partier – ikke for tøjets skyld – men for den næring, der kan være i pletter af organisk oprindelse.

Bekæmpelse

Bliver billerne ved med at vise sig, og føler man sig generet af dem, må man søge at finde udklækningsstedet og rense ud der. Drejer det sig om spurvereder, vil det være en ide ikke blot at fjerne dem, men også at få indrettet det pågældende sted, så fuglene ikke kan komme til at bygge igen.

Udklækningsstedet og omgivelserne kan eventuelt behandles med et insektpudder, da larver, pupper eller biller kan sidde gemt i revner og sprækker. I de meget sjældne tilfælde, hvor larverne optræder i mel eller gryn i et køkkenskab, vil det normalt være tilstrækkeligt blot at kassere de angrebne produkter.

Kilde http://www.dpil.dk/