Forperson, husorden og vedtægter

Herunder kan findes gældende vedtægter for kollegianerforeningen, gældende husorden for kollegiet samt beboerhåndbogen.

Kollegianerforeningen varetager en stor del af dagligdagen på kollegiet, og er essensen af kollegiets beboredemokrati. Alle nuværende beboere er medlemmer af medlemmer af Kollegianerforeningen ved Rigshospitalets Kollegium, som først og fremmest varetages af Beboerrådet & Kollegianerrådet (BrKr) bestående af en forperson, næstforperson, hovedkasser samt 4 menige medlemmer. Alle BrKr’s medlemmer bliver valgt ind på kollegiets generalforsamling. BrKr mødes en gang hver måned (ekskl. ferieperioder), og der er fire årlige generalforsamlinger, hvor hele kollegiet deltager og bevillingsansøgninger for fester, udvalgsarbejde, m.m. samt større

projekter og vedtægtsændringer bliver stemt igennem. 

 

  • Forpersonen tegner sammen med næstformanden og hovedkassereren foreningen økonomisk.
  • Forpersonen repræsenterer sammen med næstformanden kollegianerforeningen og beboerne over for bestyrelsen samt overfor administrator.
  • Forpersonen sikrer efterlevelsen af kollegiets vedtægter.
 

Vedtægter for Rigshospitalets Kollegium September 2021

Ordenregler for Rigshospitalets Kollegium Marts 2021

Nuværende forperson

Emil Ammar

NUVÆRENDE NÆSTFORperson

Mathilde Futtrup

Nuværende hovedkasserer

Kim Xu