Studietjek

Som lejer
En gang årligt gennemfører kollegiets personale et studietjek.
Der vil blive lagt en blanket i din postkasse, som skal underskrives og stemples af dit uddannelsested. Denne skal afleveres i kontorets postkasse inden en given dato (TIP: skal du på udlandsophold, så skriv en fuldmagt til din fremlejer. Dette vil forenkle processen ved studietjek).

Som fremlejer
Er du fremlejer skal du have tilladelse fra din lejer til at underskrive på vedkommendes vegne. Dette skal ske i form af en fuldmagt eller en mail (begge skal udskrives og afleveres sammen med studietjek blanketten). Efterfølgende skal du tage ud på vedkommendes studie for at få en underskrift og stempel af uddannelsestedet. Fremlejere skal ikke aflevere studietjek.

Forløb
1. Du modtager et brev med studietjek, som skal afleveres senest 14 dage efter.
2. I tilfælde af, at studietjekblanketten ikke afleveres til kontoret inden da, modtages en rykker, som skal afleveres inden 6 dage (rykkere koster kollegiet penge, så få den afleveret i tide!)
3. I tilfælde af, at rykkeren ikke afleveres inden 6 dage opsiges beboerens lejemål.