RHK har en lang række udvalg. En håndfuld af disse udvalg, står for den daglige drift på kollegiet og disse skal kollegiets beboere vælges til. Dette gælder b.la. DIA & BrKr, som er kort beskrevet forneden.
Kollegiet består også af en masse åbne udvalg, hvor en ekstra hånd altid vil blive taget godt imod. Disse udvalg står for arrangementer på kollegiet, bestyrer adgang til fælles faciliteter, vedligeholder internet og administrerer hjemmesiden og meget meget mere.
Beboerrådet og Kollegianerrådet.
Står for opretholdelse og varetagelse af kollegianerforeningens vedtægter.
Mail: brkr@rhk.dk
Medlemsbegrænsning: 7 medlemmer.
Formand, næstformand og hovedkasserer er tillidsposter.
Næstformanden er også formand i DIA
DIA: Det Interne Arbejdsudvalg.
Står for den praktiske ledelse af kollegianerforeningen. Administrerer udvalg og afholder beboermøder, m.m.
Mail: dia@rhk.dk
Medlemsbegrænsning: 10 medlemmer.
Formanden for DIA er også næstformand i BrKr. Dette er en tillidspost.
Andre udvalg:
AV-udvalget
Barudvalget
Brandpræventionsudvalget
Bøfrumsudvalget
Crossfit udvalget
Du-ville-have-gjort-det-samme-for-mig udvalget
Festivaludvalget
Festrumsudvalget
Flagudvalget
Fremlejeudvalget
Gallaudvalget
Herrefodbold
Intern Flyt Udvalget
Modtagelsesbarudvalget
Musikrumsudvalget
Netudvalget
Pigefodbold
Quizudvalget
Skitursudvalget
Sauna udvalget
Spare/Miljøudvalget
Squashudvalget
Tagudvalget
Teknisk Udvalg
Værkstedsudvalget